Well Be a Dream

Published: 2021-06-29 07:07:14
essay essay

Category: Music and Movies

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
                                                We’ll be A dreamAs I am walking towards the aisle, smiling with this teary eyes and seeing my husband to be with his tux whih made him more handsome, while at the side are my relatives who are so happy looking at them will be the most dramatic moment in this day with my supportive friends who don’t give up until I reach the very special day in my life. Today is my wedding day,  a day I cant believe that would be happen, with my prinve charming my one and only love Gabriel Keith Dela Rosa.“Hey, wake up??”“huy, wag ka ni Mam!” sabay hampas ni RheaPagkamulat ko nagulat nalang ako nung nasa harap ko na si Prof. Ilagan isa sa mga terror kong teachers. Nako! Bakit ba naman sa dami ng subject na pede kong tulugan dito pa. Sabi nga nila subukan mo ng tulugan ang ibang subjects wag lang dito, mawawala ang daw kase ang maliligayang oras mo. “Ms. Cortez, can you please go out! Ginawa mo pang kwarto mo itong classroom natin. Baka gusto mo pang madala sa guidance office ngayon? Di oras ng pagtulog ang subject ko.. GO OUT!” Dahil nakita kong nanlaki na yung mata niya.  Mabilis akong lumabas ng classroom para matapos na kaagad si mam.Napasarap yata yung tulog ko, kaso parang naging nightmare nung nakita ko si Prof. hays! Tama kayo, panaginip lang ang lahat. Bakit ba naman kase kahit sa pagtulog ko nakikibisita ka. Pero ayos na din yun dahil alam ko namang hanggang dito lang sa panaginip maging tayo. Habang ginigising ko pa din ang sarili naisipan kong pumunta sa cafeteria para magcoffee ngmay nabanga akong isang babae, pero hindi lang babae kung magandang babae. WOW!“ai sorry po, hindi------““e kasi kung attentive ka makikita mo ako, nakasalamin ka na jan minsan gamitin mo din ha! hay nako andami talagang tanga dito sa school sana sa susunod mag screening muna sila bago tumanggap ng estudyante nakakasira ng standard dito”“Sorry po talaga” pero hindi ko pa tapos ang sinasabe ko umalis nalang siya bigla. Nako sayang ang ganda niya ang sama naman pala ng kanyang ugali. Ang malas ata ng araw ko, napalabas nako ng room nasabihan pa akong tanga.Sa canteen-“Bru! ““Ai. Bakit?” Nakakagulat naman tong dalawa na ito. Sila si Rhea and Abi ang pinaka kaclose ko simula nung pasukan. Dahil mukha naman silang mababait kaya nagkasundo sundo kami. Mas madami silang kalokohan kesa sakin, since elementary kase home schooling ako kaya akala ng madami introvert ako pero kung sana nabigyan ako ng chance noon palang na pumasok sa school mas nag grow pa siguro ung personality ko. “bakit ka jan, ikaw ang bakit” sabi ni Rhea“ah, yun ba wala yun nakatulog lang ako gawa nung GROUP project natin tinapos ko kagabe sobrang puyat lang” iniba ko yung tono dun sa group kase kami dapat ang gagawa kaso ang dami nilang excuse“sows, yun lang ba? hahaha. Sorry ha, si Daddy kase hindi nagpasabe na may family date kami. Mahal ka naman namin diba Abi? sabay bola naman ni Rhea at kiniss nila kong dalawa sa pisngi"Oo na, naiintindihan ko kayo"  "Oi Beatriz bat may sinasabe ka kaninang I Do?” biglang singit sa kwento ni Abi

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read